TCS Smash on kuudes kilpacheerleadingin Sinettiseura Suomessa!

Sinettiseurat ovat suomalaisia urheiluseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin merkiksi laadukkaasta työstä lasten ja nuorten urheilun parissa. Sinettiseuratoiminta on käynnistynyt vuonna 1992 Nuori Suomi ry:n vetämänä. Sinettiseuratoimintaa on kehitetty erityisesti viime vuosien aikana ja siitä vastaa tällä hetkellä Olympiakomitea yhdessä lajiliittojen kanssa.

Seuramme lähti mukaan Suomen Cheerleadingliiton ja Vierumäen yhteistyössä toteuttamaan Sinettiseuraprosessiin tammikuussa 2017. Prosessin aikana kokoonnuimme kolmesti Vierumäelle muiden prosessissa mukana olleiden urheiluseurojen kanssa. Lähijaksojen aikana pääsimme vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia Northern Lightsin, Cheer Starsin ja LOMA Cheerleadersin seuratoimijoiden kanssa. Saimme sekä kehittävää että kannustavaa palautetta omasta toiminnastamme, nauroimme katketaksemme erilaisten tiimitehtävien parissa ja tutustuimme muiden seurojen toimintaan toinen toistamme sparraten.

Upea porukka! Kiitos kouluttaja Petri Puronaho, SCL:n toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen ja kaikki mukana olleet seurat - meillä oli huippukivaa teidän kanssanne.

Arjessa kehitystyölle jää usein liian vähän aikaa ja lähijaksot olivat oiva paikka pysähtymiselle. Lähijaksoilla punnitsimme niin seuramme vahvuuksia kuin kehityskohteitakin ja pohdimme, miten voisimme kehittyä seurana niin, että jäsenemme kokisivat saavansa entistä enemmän vastinetta rahoilleen. 

Sinettiseuraprosessin aikana käynnistimme seurassa seuraavanlaisia kehitysprojekteja:

Yhteisöllisyyden lisääminen seurassa 
Keskustelussa nousi esille huoli siitä, miten yhteisöllisyys seurassamme toteutuu. Urheilijat ja harrastajat kokevat varmasti yhteenkuuluvuutta oman joukkueensa sisällä, mutta miten he näkevät koko seuran yhteisöllisyyden toteutuvan? Entä miten saisimme myös vanhempia innostumaan seuramme toiminnasta? Järjestimme kesäkuussa 2017 Perhepäivän, johon olivat tervetulleita urheilijoiden ja harrastajien lisäksi heidän perheenjäsenensä, kaverinsa ja sukulaisensa. Jokaisella joukkueella oli Perhepäivässä oma piste, jonka sisällön joukkue sai määrittää itse. Osallistujat kiersivät pisteillä ja keräsivät merkintöjä tehtäväpassiin. Täydellä tehtäväpassilla sai lunastettua ilmaisen vapaavuorokortin seuran pisteeltä. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut ja päivän aikana hallilla vieraili noin 200 ihmistä. Ideoimme myös jatkossa yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia, mutta on hyvä muistaa, että jokainen voi lisätä yhteisöllisyyttä arjessa omien tekojensa kautta. Moikataan siis hallilla, kun nähdään!

Turvallisuusohjeistuksien kirjaaminen 
Projektin tavoitteena oli, että seuramme on turvallinen paikka niin urheilijoille, valmentajille kuin seuratoimijoillekin. Tällöin turvallisuuskäytännöt ovat kaikilla tiedossa ja ne on dokumentoitu myös kirjallisesti. Käytännössä projektin myötä luotiin seuralle kriisiviestintäsuunnitelma, jossa ohjeistetaan, kehen ollaan yhteydessä ja miten toimitaan mahdollisissa seuraa koskettavissa kriisitilanteessa. Lisäksi hallin ilmoitustaululle laitettiin lyhyt ja selkeä ohjeistus toiminnasta hätätilanteissa. Turvallisuusasioita käsiteltiin myös uusien valmentajien perehdytysmateriaalissa. Käytännön turvallisuusasioihin liittyen työn alla ovat vielä kenkätelineiden hankkiminen sekä ensiapukoulutuksen tarjoaminen valmentajille. 

Nuorten osallistaminen seuratoimintaan
Tavoitteenamme oli saada nuoria harrastajia ja urheilijoita osallistettua enemmän seuratoiminnan kehittämiseen, sillä heitä vartenhan seura on olemassa. Kevään 2017 aikana perustimme nuorten ideointiryhmän, johon osallistui urheilijoita seuramme eri joukkueista. Ryhmän sisältä valittiin vastuuvetäjä, joka sai tehtävänannot tapaamisiin toiminnanjohtajalta. Tapaamisten jälkeen vastuuvetäjä kävi läpi ideointiryhmässä nousseet ideat toiminnanjohtajan kanssa. Ideointiryhmässä käytiin keskusteluja muun muassa olosuhteen ja tiedottamisen kehittämiseen liittyen. Lisäksi nuoret pohtivat miten cheerdancen ja cheerleadingin välistä yhteistyötä seuran sisällä voitaisiin kehittää.
 
Ensimmäisen kerran ajatuksia nuorten ideointiryhmästä.

Valmennustoiminnan kehittäminen 
Projektin tavoitteena oli, että seurassamme on riittävästi valmentajia jokaiselle joukkueelle. Lisäksi tavoitteena oli parantaa valmennuksen laadukkuutta. Projektista vastasi kolmihenkinen tiimi, joka toteutti seuran valmentajille tyytyväisyyskyselyn. Kyselyn tulosten pohjalta tiimi esitti projektiraportissaan erinomaisia kehitysehdotuksia seuramme valmennustoiminnan kehittämiseksi (esim. valmentaja-akatemian perustaminen, valmentajien kummitoiminta). 

Uusien valmentajien perehdyttäminen 
Tavoitteenamme oli, että seurassa aloittava uusi valmentaja perehdytetään tehtävään ennen valmennustoiminnan alkamista, jotta hän on tietoinen seuran toimintakäytännöistä ja valmennuslinjasta. Valmennusvastaavat kokosivat uudelle valmentajalle kohdennetun perehdytysmateriaalin, jonka pohjalta syksyllä 2017 aloittaneet valmentajat perehdytettiin valmennustoimintaan. Perehdytysmateriaali löytyy seuran Intrasta ja siitä on hyötyä myös kokeneemmille valmentajille, sillä se sisältää vastauksia valmentajien yleisimpiin kysymyksiin. 

Vaikka yllä mainitut projektit ovat tuulleet päätökseensä, jatkamme edelleen töitä näiden kehityskohteiden parissa syyskaudella 2017. Sinettiseuraprosessi innosti meitä myös muihin kehitystoimenpiteisiin (esim. kokonaisliikuntamäärän seuraaminen), jotka ovat edelleen työn alla.

Seuramme auditointitilaisuudessa 14.9. auditoijina toimivat SCL:n toiminnanjohtaja Heidi Heiskanen ja LIIKU:n seurakehittäjä Tapio Saarni. Lisäksi tilaisuuteen osallistui seuramme valmentajia, hallituksen jäseniä, vanhempia sekä urheilijoita. Auditointi eteni keskustellen ja eri toimijoiden mielipiteitä sekä näkemyksiä asioihin tiedustellen. Tilaisuuden lopuksi auditoijat totesivat, että kaikki Sinettiseurakriteerit toteutuvat seurassamme hyvin ja osa jopa erinomaisesti! Sinetti tullaan luovuttamaan seurallemme talvinäytöksessä 26.11.2017. 


Auditointi on ohi ja Sinettikriteerit täytetty!

Sinetti on meille enemmän kuin pelkkä leima ja olemme ylpeitä sen saavuttamisesta. Vaikka Sinettiseuraprosessin tavoitteena olikin Sinetin saavuttaminen, oli matka mielestäni tärkeämpi kuin määränpää. Tutustuimme lähijaksoilla muihin upeisiin suomalaisiin kilpacheerleading-seuroihin ja niiden toimijoihin, jotka tekevät joka päivä töitä unelmiensa eteen. Opimme paljon uutta omasta seurastamme ja kriittisen tarkastelun lisäksi opimme arvostamaan oman seuramme vahvuuksia. Vaikka matka tuli päätökseensä, tulemme jatkossakin tarkastelemaan seuramme toimintaa Sinettiseurakriteerejä hyödyntäen - olemmehan nyt Sinetin myötä antaneet laatulupauksen toiminnastamme ja sen haluamme myös lunastaa. 

Kirjoittanut Mia Koivujoki, toiminnanjohtaja


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Natiseva jakkara on historiaa - rakennetut ystävyyssuhteet elinikäisiä

Koontia seurassa lopettaneista 1-6/2018

Liikuntaa ja urheilua 24/7 - elämä on täynnä valintoja