Koontia seurassa lopettaneista 1-6/2018


Seuramme sääntöjen mukaan jokaisen seuran jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti eroamisestaan ja syksystä 2017 lähtien meillä onkin ollut käytössä seuran nettisivuilla lomake seurasta eroamista varten. Tammikuusta 2018 lähtien olemme keränneet tietoa myös siitä, miksi seurasta halutaan erota ja missä joukkueessa eroava jäsen on urheillut.

Keräämällä tietoa eroamisen syistä olemme paremmin tietoisia siitä, miksi seurasta erotaan. Tällöin voimme ennakoiden kehittää tukitoimia yms. joiden avulla eroamisten määrää voidaan pyrkiä vähentämään.

Alla olevassa kuvassa on esitetty lopettamiseen johtaneita syitä. Yleisimmät syyt lopettamiselle ovat olleet:
- Terveydelliset syyt (12 %)
- Motivaation puute (12 %)
- Toinen harrastus (12 %)
- Muut syyt kuten harjoittelun katkonaisuus tai ei päässyt mukaan porukkaan (12 %) sekä
- Taloudelliset syyt (9 %).Osa lopettamiseen johtaneista syistä on luonnollisesti sellaisia, joihin seurana emme voi suoraan vaikuttaa. Näihin syihin ei kannata käyttää resursseja vaan priorisoida seuran ennakointi niihin syihin, joihin voimme jollain tasolla vaikuttaa. Tällaisia ovat ainakin terveydelliset syyt, motivaation puute, taloudelliset syyt, joukkueenjaoista johtuvat syyt ja koulu.

Seuraamme on luotu huippu-urheilun menestystavoitteet ja niitä tukemaan toimenpidesuunnitelma, jossa esimerkiksi taloudelliset syyt lopettamiseen johtavana tekijänä pyritään blokkaamaan huippu-urheilusta puhuttaessa. Tavoitteena on luoda stipendijärjestelmä tukemaan seuran lahjakkaita juniori- ja aikuisurheilijoita, jotka urheilevat edustusjoukkueissa. Yhteisenä tahtotilana on, etteivät taloudelliset syyt jatkossa johtaisi huipulle tähtäävien urheilijoiden lopettamiseen.

Seuraan palkataan kokopäiväisesti työskentelevä valmennuskoordinaattori, jonka yhtenä tehtävänä on kehittää valmennustoiminnan toimintatapoja yhtenäisiksi ja toimiviksi. Esimerkiksi joukkueesta toiseen siirtymisiin luodaan selvä malli, jonka mukaan seurassa pääsääntöisesti jokaisessa joukkueessa toimitaan. Tietysti jokaista urheilijaa kohdellaan yksilönä ja tarvittaessa poikkeuksia tehdään. Valmennuskoordinaattori tulee työskentelemään tiiviisti valmentajien tukena ja kannustajana arjessa, minkä toivotaan näkyvän aina harrastajien motivaatiossa asti. Motivaatioon vaikuttavat kuitenkin monet asiat eikä motivaation puutteen todellista syytä aina välttämättä tiedetä. Uskomme, että esimerkiksi Unelmapolun idean kirkastaminen ja urheilijan nostaminen keskiöön jokapäiväisissä valmennustilanteissa ovat varmasti viemässä meitä oikeaan suuntaan.

Valmennuskoordinaattori syventää akatemiayhteistyötä, minkä lisäksi valmentajia sparrataan yhä enemmän urheilijaksi kasvattamiseen liittyen. On olemassa tieteellistä näyttöä sille, että liikunta sekä urheilu ja koulu tukevat toisiaan. Lisäksi urheilijaksi kasvuun vaikuttavat vanhemmat, joita pyrimme jojo-hypetyksen avulla osallistamaan seuran toimintaan erilaisissa rooleissa aktiivisemmin.

Terveydelliset syyt lopettamisen taustalla ovat usein moninaiset. Seuralla on käynnissä tällä hetkellä sopimusneuvottelut, joiden kautta saadaan tehostettua hoitoon pääsemistä, jaettua tietoa vammojen ennaltaehkäisystä yhä useammalle valmentajalle ja järjestettyä huippu-urheilijoille tukitoimia terveyden ylläpitämiseen.Seuranta-aikana 22.1.-8.6.2018 lopettaneita oli eniten aikuisten joukkueissa. Seuran aikuisten joukkueet ovat kokeneet kuluneen 1,5 vuoden sisällä suuria uudistuksia ja tämä näkyy edelleen lopettamismäärissä. Lisäksi suhteessa muihin turkulaisiin seuroihin korkeat kausimaksut voivat johtaa lopettamisiin aikuisten joukkueissa. Junioreita lopettaneiden joukossa on odotettua vähemmän. Drop out on yleinen ilmiö kaikkien harrastusten parissa ja ilmeisesti seurassa on onnistuttu se kohtuullisen hyvin blokkaamaan kuluneen kevätkauden aikana.

Jatkamme tietojen keräämistä ja pyrimme ylläkuvatuin toimenpitein blokkaamaan suurimpia lopettamiseen johtaneita syitä jatkossa tehokkaammin. Seuran jäsenmäärä on kuitenkin kasvanut viimeisen vuoden aikana ja cheerledingin MM-kullan jälkeinen huuma on jo nyt näkynyt innokkaina yhteydenottoina. Uskommekin, että saamme elokuussa ennätysmäärän uusia innokkaita cheerleadereita ja cheertanssijoita seuramme toimintaan mukaan!

Kirjoittanut, Mia Koivujoki, toiminnanjohtaja

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sinikeltaiset verkkarit sitouttivat aikoinaan tehokkaasti - cheerkuplaa ei saa enää rikottua

Innostunut yleismies ja ihastunut myötäeläjä